מנחה וקבלת שבת – קיץ

*The event takes place weekly during the day Friday At 19:30
Upcoming event:
Friday 19/08/2022
19:30
Budapest 1052, Karoly Krt 20