תפילת שחרית יום שבת

*The event takes place weekly during the day Shabbat At 10:00
Upcoming event:
Saturday 30/09/2023
10:00
Budapest 1052, Karoly Krt 20