תפילת שחרית יום שבת

*The event takes place weekly during the day Shabbat At 10:00
Upcoming event:
Saturday 10/12/2022
10:00
Budapest 1052, Karoly Krt 20