בית חב”ד דברצן הונגריה

שליח:
הרב שמואל וריקי פייגין
17 Ajtó utca, Debrecen, Hungary
+36-79-787-167
+36-79-787-167