מקוה גברים

המקוה גברים מהודר.

המקוה ממוקם בקומה הראשונה של המבנה.
16 Kazinczy utca, Budapest, Hungary