זמני היום בבודפשט

שבת, י״ד סיון ה׳תשפ״ג (03/06/2023)
זריחת החמה
4:50
סזק״ש מג״א
7:37
סזק״ש אדה״ז
8:44
סז״ת גר״א
10:05
חצות היום
12:42
מנחה גדולה
13:21
שקיעת החמה
20:35
צאת הכוכבים
21:17
זמני השבת הקרובה (פרשת נשא 03/06/2023)
כניסת שבת
20:16
יציאת שבת
21:35