קידוש וסעודת ליל שבת

*האירוע מתקיים מידי שבוע ביום שישי בשעה 19:00
האירוע הקרוב:
יום שישי 08/03/2024
19:00
32 Dohány utca, Budapest, Hungary