קידוש וסעודת ליל שבת

*האירוע מתקיים מידי שבוע ביום שישי בשעה 20:30
האירוע הקרוב:
יום שישי 29/09/2023
20:30
Budapest 1052, Karoly Krt 20