זמני תפילות

דף הבית / שירות לקהילה / זמני תפילות

זמני התפילות בבית כנסת חב"ד - קרן אור - בודפשט

זמני התפילות בימות החול

תפילת שחרית
יום א' (ובימי חופש לאומיים): בשעה 9:00
ימים ב' - ה': בשעה 7:00

מנחה וערבית
ימים א' - ה':  15 דקות לפני השקיעה.

זמני התפילות בשבת

יום שישי
מנחה: 13:00
שיעור חסידות: 17:00
קבלת שבת: בשעה 18:00
סעודת ליל שבת 19:00

שבת קודש
שיעור חסידות: בשעה 9:00
שחרית: בשעה 10:00
קידוש וסעודת שבת: בשעה 12:30
מנחה וסעודה שלישית: 15 דקות לפני זמן הדלקת נרות.
ערבית: בשעת צאת השבת

חשוב לציין כי נכון להיום לא קיים עירוב בבודפשט.
יש לוודא לפני שבת כי דלתות הכניסה במלון/דירה אינן מופעלות אוטומטית ואינן מצריכות פתיחה ע"י קוד/צ'יפ דיגיטלי. 

כתובת בית הכנסת: 1052 Budapest, Károly Krt. 20

בואו נדבר בוואטסאפ